Registr dlužníků

Registr dlužníků Nebankovní hypotéky je opravdu rozsáhlá databáze, kde jsou zaznamenány všechny informace o lidech, kteří se ocitli v nepříjemné situaci a stali se tak dlužníky. Databáze je veřejná a data jsou do ní vkládány externě od různých, na sobě nezávislých zdrojů. Databáze poskytuje informace o dlužnících nejen z řad fyzických osob, ale i právnických, jakožto různých organizací http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/Dotace/Katalog-neziskovych-organizaci a podniků. Lidé si mohou tuto databázi prohlížet, jak chtějí, k citlivým a osobním datům mají však přístup pouze samotní dlužníci.Data
Hlavní cíl těchto registrů je informovat věřitele o schopnosti splácet své závazky žadatelů, kteří žádají o finanční prostředky. Je velmi pomocný pro poskytovatele úvěrů, protože si mohou bonitu klienta okamžitě ověřit a je tak celý proces schvalování výrazně zrychlen.
Všechny bankovní i nebankovní společnosti opravdu zajímá bonita jejich budoucího klienta, a tu si mohou právě ověřit v těchto registrech. Je jich několik, není pouze jeden. Existuje řada sdružení, která právě data o dlužnících shromažďuje. Mezi nejznámější registry dlužníků u nás v České republice patří SOLUS, CBCB a CNCB,Počítání peněz
V registru jsou uvedené všechny informace o tom, jak člověk splácel, zda pravidelně či nikoliv, zda vynechal například nějakou splátku nebo zda v průběhu úvěru vznikly nějaké komplikace. V registru nenajdete ale jen negativní informace, jsou tam i pozitivní. Ty pak slouží k dalšímu posuzování o tom, zda úvěr schválí či nikoliv.
Některé nebankovní společnosti jsou však ochotny některé negativní záznamy, v některých případech, akceptovat. I přesto, že jste v minulosti měli nějaké dluhy a jste evidováni v těchto registrech, tak zde je možnost, jak potřebné finanční prostředky získat. U klasických bankovních společností byste pravděpodobně narazili na problém. Řada lidí, je pak zaskočeno, že jsou vůbec v těch registrech uvedeny.