Kde se používají průhledné samolepící etikety

Jednou z věcí, na které se u výrobků koukáme, jsou etikety. Slouží totiž k mnoha věcem. Předně nám říkají, o jaký produkt se jedná. Dále nám také řeknou jeho složení, což může být důležité například pro lidi s potravinovou alergií nebo ty, kteří trpí celiakií. Zároveň je na nich natištěn i čárový kód, který usnadňuje práci pokladním.

Ovšem existuje mnoho různých druhů etiket. Mají rozličný materiál i tvar a způsob zpracování. To, který druh se použije, závisí na konkrétním výrobku. Například průhledné samolepicí etikety by se těžko použily například u konzerv, neboť by byly zde špatně čitelné.

taska1

Také se příliš nehodí pro zboží, které je zabaleno v krabici, jsou například zbytečné. Navíc by zde byl i ten problém, že by na papíru příliš nedržely. A to je, kromě čitelnosti, jedna ze základních podmínek. Je důležité, aby byla upevněna tak dobře, aby při hrubší manipulaci nespadla.

Kde se tedy tento typ používá? Je mnohem častější, než by se na první pohled zdálo. Souvisí to s jeho vlastnostmi. Ty zaručují, že lze snadno vidět výrobek uvnitř. Proto je najdeme tam, kde to nevadí a kde je to naopak žádoucí.

Jedním z příkladů mohou být klasické plastové láhve na pití. Samozřejmě ne všechny, ale u naprosté většiny značek se tento typ používá. Stačí si jen zajít do obchodu a rozhlédnout se po regálu s pitím. Uvidíme, že je skutečně tím nejčastěji používaným typem.

obchod2

Naproti tomu papírový typ je mnohem méně rozšířený, než by se zdálo. Přesto i on má své využití. Najdeme jej v první řadě na konzervách a také na sklenicích například od tatarské omáčky či od dětských přesnídávek.

Jeho nevýhodou je snadné poškození, avšak to obvykle nebývá při dostatečně opatrném zacházení přílišný problém. Navíc je její výroba i potisk podstatně levnější.

Záleží na konkrétním výrobci, který typ použije, a taky na typu výrobku. Věřte však, že se obvykle používá ten, který je pro daný produkt nejvhodnější.